Spond - Brukervekst, analyse og sparring

Gjennom et tett samarbeid med Spond, jobbet vi med brukervekst og strategi for internasjonal ekspandering.

Tett samarbeid om vekst (periode: 2017 - 2020)

Med Spond sin raske brukervekst i Norge og internasjonalt, var Stories Media en del av markedsføring- og vekstteamet som jobbet med med videre vekst for plattformen. Ved å sitte sammen én dag i uken med markedsstrategi, handson håndtering av søkemotormarkedsføring, analyse og kontinuerlig møter om videre vekst for plattformene, hadde vi et tett samarbeid for å hjelpe flere med organisering av gruppene sine.

Spond

Spond er en plattform designet for å levere alle de beste delene med å delta og ingenting annet. Appen sparer organisatorer flere timer hver uke, sikrer deltagelse, styrer kommunikasjon og samler inn penger. Spond ble verdsatt til 250 millioner kroner i 2020 og har 750.000 månedlige brukere i Norge og utlandet.

Suksessfaktorer

Søkemotorene

Google Ads, Playstore, Apple search ads og SEO (for nettsted, Appstore og Playstore) er viktige kanaler for å nå ut til potensielle brukere i nye markeder, bygge merkevare med treffsikker målretning mot personer i målgruppen og konvertere brukere til installeringer av applikasjonen.

Sporing og investeringer

Vi integrerte app (og nettsted) med analyseverktøy og sporet viktige hendelser (konverteringer), som ga innsikt i hvilke kanaler som genererer de mest verdifulle brukerne. Dette lar oss investere tid og penger smartere.

Analyse

Ved å jobbe strategisk med CRO (Conversion rate optimization) analyserte vi brukerflyten fra annonse til registrert bruker i applikasjonen. Ved å kontinuerlig forbedre måten vi interagerer med brukerne forhindrer vi frafall i konverteringsprosessen og reduserer churn fra eksiterende brukere.

Samarbeidet

Hvordan jobbet vi?

Spond har en plattform som gjør hverdagen bedre for de som organiser grupper, og med stor suksess i Norge, var det mål om videre vekst ved å hjelpe flere gruppeadministratorer internasjonalt. 

Stories Media jobbet tett med Spond for å analysere brukeradferd og bruke data fra søkemotorer og sosiale medier for predikere hvilke områder (regioner) som var sannsynlig å adoptere plattformen. På denne måten kunne vi nå ut til markeder som er sannsynlig å ha behov for en app som Spond.

Med målbar performance marketing, ble det jobbet strategisk med å måle effekten av alle aktiviteter, treffe ulike kundegrupper og brukerveksten per marked. Med et dynamisk tankesett ble budsjetter allokert mot de gruppene som ga best avkastning. 

Å være synlig mot de som leter etter informasjon om produktene og tjenestene vi tilbyr er sentralt i enhver markedsstrategi. Vi jobbet derfor med SEO ved å gjøre tekniske evalueringer av nettsted, søkeordsanalyser og avdekke tiltak for skape bedre brukeropplevelser. Apple search ads, Playstore og Google Ads var også med på å nå ut til potensielle brukere i nye markeder og generere flere installeringer av applikasjonen.

3
Land lansert (uk, de, us)
750.000
Totalt mnd brukere i 2020
5
Markeder annonsert (uk, de, us, no, nl)
250
Millioner i markedsverdi i 2020
Det er inspirerende å se hvordan et lite team stasjonert i Norge, kan hjelpe og påvirke mange mennesker globalt ved hjelp med digitale plattformer.
Henrik Nygård
Daglig leder, Stories Media
Kan vi være en bra match?