Avisa Oslo - Lansering og brukervekst

Da Amedia skulle lansere og få vekst for sin nye storsatsning, Avisa Oslo, fikk Stories Media ansvaret for lanseringen og vekststrategiene. Med over 80 000 lesere daglig (september 2021), har Avisa Oslo etablert seg som en viktig nyhetskilde for Oslo og omegn.

Sosiale medier er sentralt for mediehusene

For sin nye storsatsning, Avisa Oslo, ønsket Amedia en partner som er dynamisk, fremoverlent og hadde spisskompetanse på sosiale flater og søkemotorer. Sosiale medier er en av de viktigste distribusjonskanalene for mediehusene, da brukerne besøker plattformene for å holde seg oppdatert, delta i viktige debatter og være en del av lokalsamfunnet. Å ha en distribusjonsstrategi på de sosiale plattformene er derfor kritisk for å skape engasjement rundt viktige saker og nå ut til leserne.

Amedia

Amedia er navnet på det sammenslåtte selskapet etter at A-pressen kjøpte Edda Media fra britiske Mecom i 2012. Daglig når Amedias over 70 abonnementsaviser, nettaviser og andre publikasjoner mer enn 2,5 millioner nordmenn. Avisa Oslo hadde i september 2021 et gjennomsnitt på over 80 000 lesere daglig.

Suksessfaktorer

Sosiale medier-strategi

Med håndteringen av sosiale medier, produserte vi innhold tilpasset til hver kanal, strategier for følgervekst (bygge samfunn) og målbar markedsføring på Facebook og Instagram, fikk vi flere til å snakke om avisen og bli abonnenter.

Konseptualisering

Konseptene “Hva skjer Oslo”, “Der det skjer, når det skjer” og “Hvis Biden flytter til Oslo, så dekker vi det” posisjonerte Avisa Oslo som en avis som snakker “med” og ikke “til” leserne.

Strategi som omfattet flere kanaler

En kombinasjon av spisskompetanse på sosiale medier, tradisjonelle kanaler (TV, print og trikk/buss), fysiske flater (print på kaffekopper, sparkesykler, rollups og biler) og digitale flater, skapte en helhetlig merkevarestrategi.

Samarbeidet

Hvordan jobber vi?

Med en daglig rekkevidde på 2,5 millioner nordmenn, har Amedia lenge hatt en sentral del i hvordan vi konsumerer nyheter lokalt, men har ikke hatt en avis som dekker Oslo-området. Oslo har vært dekket av mindre lokalaviser og nasjonale medier, og trengte derfor en større avis som tar byen på alvor. Det er allikevel vært tøff konkurranse om Oslo, da Oslo ofte dekkes i landsdekkene nyheter.

For at lanseringen av Avisa Oslo skulle bli en suksess, måtte vi lage en smart distribusjonsstrategi som engasjerer og posisjonerer avisen som Oslo´s nye lokalavis, bygge en merkevareplattform, en komplett mediestrategi, lage konsepter og vekststrategier som gir abonnenter til avisen. 

Gjennom et tett samarbeid med Amedia og våre partnere, laget Stories Media merkevareplattform, brand manual og logo for avissatsningen. Vi bygget også en komplett kommunikasjonsstrategi som bygger kjennskap, engasjerer og konverterer brukere til abonnenter. Dette gjorde vi ved å lage en mediemiks av offline-kanaler som TV-reklame, utendørsbannere og print, samt digitale plattformer som programmatiske annonsekjøp og sosiale medier. 

Ved å kombinere stor rekkevidde i tradisjonelle kanaler, med posting og performance marketing i sosiale medier traff vi brukerne der de har oppmerksomheten sin. Gjennom markedsundersøkelser målte vi kontinuerlig merkevareløftet av aktivitetene, og kontinuerlig analyse/optimalisering av kommunikasjonen sørget for økt engasjement og konvertering av flere abonnenter. 

64%
Uhjulpen kjennskap
Stort
Engasjament for lanseringen
80%
Har hørt om avisen
80 000
Daglige lesere
Gjennom et godt samarbeid med Amedia, har vi vist hvordan et mindre spesialistmiljø kan ta ansvar og lansere store prosjekter.
Henrik Nygård
Daglig leder
Kan vi være en bra match?