Den 30 april 2019 gikk Facebook bort fra sin opprinnelige relevance score, og erstatter den med tre tall (metrics) som skal utgjøre den totale kvaliteten til annonsen. Hvordan vil de nye kvalitetspoengene endre annonsering, og kan annonsører bruke de nye tallene for å skape bedre resultater fremover?

Hvorfor legger Facebook mye vekt på relevanspoengene?

Facebook er avhengig av at det publiseres bra innhold, slik at brukerne ønsker å bruke mer tid på plattformen. Med brukeren i sentrum, sikrer det at vi som konsumenter ikke vil bytte Facebook ut mot andre sosiale plattformer i fremtiden. Ved å skape gode brukeropplevelser vil det også genereres større annonseinntekter, da flere annonser vil bli vist mot en bruker, om han/hun oppholder seg lenger på plattformen. Annonsører belønnes derfor med billigere visninger og mer eksponering, dersom en annonse er engasjerende og relevant for målgruppen. Scoren er altså laget for å veilede annonsører til å lage bedre annonser.

Den nye måten å beregne relevanspoeng for Facebook

Mange mener dette var på tide med en endring, da den gamle måten å beregne relevans på var forvirrende for flere annonsører, og vi har nå mer konkrete tall å gjøre handlinger ut ifra. Facebook har nå gitt oss tre hovedkategorier til hva som vil betegnes som en god annonse.

  1. Quality ranking: Facebook vil beregne de forventede resultatene fra annonsen, sammenlignet med andre annonsører som konkurrerer om samme publikum.
  2. Engagement rate ranking: Annonsens forventede engasjement, sammenlignet med andre annonsører som konkurrerer om samme publikum.
  3. Conversion rate ranking: Annonsens forventede konverteringsrate, sammenlignet med andre annonsører som konkurrerer om samme publikum.

Hvordan vil den de nye relevanspoengene hjelpe?

Når vi tidligere har fått relevanspoeng, feks “3”, har vi visst at annonsen har et forbedringspotensiale, men det har vært vanskelig å vite eksakt hva vi må forbedre. De nye tallene fra Facebook gjør dette nå mer tydelig ved at vi har noe konkret å forholde oss til.

Lav kvalitet

kvalitetspoengene er lave betyr det at konkurrentene lager bedre annonser og vi må spørre oss selv om målretningen, eller annonsen er relevant nok. Kan vi vinkle annonsen vår på en annen måte? Løser vi problemet til de som ser denne annonsen?

Lavt engasjement

Dersom engasjementscoren er lav, kan vi stoppe brukere fra å scrolle forbi annonsen vår ved å ha et tydeligere bilde? Eller stille spørsmål i annonseteksten som skaper en dialog?

Lave kovnerteringspoeng

Hva skjer med brukeren etter han/hun har klikket på annonsen? Er nettsiden optimal for å konvertere brukere, eller kan man optimalisere skjemaet i lead-annonsen for å samle inn flere emails? Er “call to action” tydelig nok, og har vi satt riktig mål for kampanjen?

Tips til hvordan du forbedrer relevanspoengene dine

  • Bruke din egen data til målretning. Dette er det eneste publikummet konkurrentene dine ikke har tilgang på, noe som betyr mindre konkurranse for annonsen din.
  • Lookalike av egen data. Lookalikes kan baseres på unik data vi har samlet inn, og vil derfor være mer relevant og ha mindre konkurranse sammenlignet med interessemålretning.
  • Lage skreddersydde annonser mot hver målgruppe. Dette vil relevansen øke mot hver bruker og gi deg et konkurransefortrinn.
  • Produksjon av video kan bli viktigere for annonsører, da video har en høyere gjennomsnittlig engasjementrate enn bildeposter, og kan derfor få bedre relevanspoeng.
  • Velge rett kampanjemål til rett tid (ref konverteringspoengene). Med smartere valg og definering av hva vi ønsker å oppnå med kampanjen, vil Facebook belønne annonsøren med økt eksponering.
  • Storytelling over tid og ikke kun fokus på kortsiktige salg. Ved å pushe salgsannonser mot et kaldt publikum som ikke enda er interessert i å kjøpe produktet eller tjenesten, vil annonsen få en lav konverteringsrate, som vil påvirke relevanspoengene negativt.

Relevanspoengene er kun en indikasjon

Husk at relevanspoengene er kun en veiledning for annonsene. Parameteret viser altså kun Facebook sin oppfatning av hvor godt du treffer riktig målgruppe, og hvor relevant annonsen din er. I mange tilfeller vil relevansscoren være lav, men annonsen i seg selv kan gi gode resultater for annonsøren. Med andre ord, så bør vi bruke disse tallene til å forbedre annonseringen ved å redusere kostnaden per konvertering ytterligere, i stedet for å bruke altfor mye tid i å få den perfekte “Facebook-scoren”.