Hashtags undervurderes altfor ofte hos de som ønsker å bygge mer oppmerksomhet og få flere følgere på Instagram. Hashtags brukes av mange for å gi teksten til bildene bedre kontekst, mange velger også “trendy” tags, uten å tenke på hva en tag faktisk tilfører av verdi til posten og profilen. For og virkelig lykkes med hashtags kreves det en god strategi og planlegging på forhånd, men når du knekker koden kan det ta engasjementet til et helt nytt nivå.

Treff et mer relevant publikum

Hashtaggene er laget for å kategorisere innhold, slik at Instagram kan vise poster til de rette menneskene. Jo mer relatert og skreddersydd innhold brukerne får, desto mer liker de å bruke Instagram som en plattform. Altså relevans er en hovednøkkel for Instagram når de rangerer innholdet i feeden din.

For de som vil bygge en merkevare betyr dette at vi kan bruke hashtags som et “søkeord”, for å nå ut til personer som er interessert i en bestemt kategori. Det kan være en ekstremt effektiv måte å nå ut til brukere i en bestemt niche, dersom personer i denne gruppen følger, eller engasjerer seg med en bestemt hashtag. La oss si du selger tursekker. I dette tilfellet vil det være lurt å bruke hashtags som turinteresserte interesserer seg for, og kanskje temaer som er relatert til det spesifikke produktet du selger. For eksempel er den laget for toppturer, mosjonister, eller trening? Akkurat som Bergans i dette tilfellet kunne vært flinkere med variasjonen i hashtaggene som er brukt, og hadde en god mulighet til å nå ut til flere i festivalsegmentet ved å rangere på tagger.

Bergans screenshot instagram profil

Analysere

Å forstå hvem du ønsker å nå ut til og se hvilke type hashtagger din målgruppe bruker er viktig for å få den eksponeringen du ønsker. Det handler ikke bare om å nå ut til så mange som mulig, men også vise innholdet til de riktige menneskene. Det vil på sikt bygge bedre merkevarekjennskap og mer engasjement.

Det er mange metoder du kan lære mer om publikummet ditt, noen av de enkleste og mest effektive er:

 • Bruke analyseverktøy til å forstå hvem som kjøper produktene og besøker sidene dine. Da vet du hvem du snakker til.
 • Gå inn på brukerprofiler i målgruppen og se hvilket type innhold de legger ut, og hvilke hashtags de bruker.
 • Se på konkurrenter. Har de skjønt noe vi ikke har testet enda.
 • Gå inn på relaterte hashtags og se hvilke andre tags de som rangerer bruker.

Få bedre synlighet

Når vi skal legge en strategisk plan på hvordan vi får optimal synlighet for hashtaggene vi bruker, må vi forstå hvordan Instagram algoritmen fungerer og hvordan vi kan få den til å virke i vår favør. For synlighet knyttet til tagging handler det i hovedsak om tre ting:

 1. Hvor stor er taggen
 2. Hvor mange tags som brukes
 3. Hvor relevant (med tid, innenfor 1 time)

Hvor stor er hashtaggen:

Størrelsen på hashtaggen, altså hvor mange som som poster på taggen og hvor mange som følger den har en enorm innvirkning på om du får den synligheten du vil ha på postene dine. Algoritmen til Instagram lar nemlig kun de postene med mest engasjement rangeres i explore / feeden til Instagram, og grunnlaget for om posten din er er av høy kvalitet eller ikke avgjøres innen 1 time. Altså hvis du bruker hastaggen #love, eller #travel som i bildet under, hvor du trenger for eksempel 20 000 likes innen 1 time for å vises og du har 1000 følgere er det en dårlig ide å satse alt på disse. Da vil det være bedre å bruke mindre tagger der vi har mulighet for å få stor synlighet.

Når vi velger hashtags må vi derfor gjøre et godt forhåndsarbeid for å kategorisere taggene i stor, medium og liten kategorier. En god strategi vil være å starte på de mindre temaene, og ettersom følgerbasen vokser, øke størrelsen på hashtaggene. Det er også mange liker å bruke strategier hvor man bruker noen tags innenfor hver kategori, for eksempel fem små, fem medium og fem store for å ikke utelukke de store taggene helt. Dette er som vi tester oss frem på, for å se hva som gir best resultat.

Hvor mange hashtags som brukes:

Antallet hashtags vil bestemme hvor mange grupper du vil treffe med posten din. Så bør man bruke mange, eller få tags? Svaret er om du ønsker høy rekkevidde på posten din, så må man legge inn flere tags for å nå ut til flere kategorier og dermed brukere. Du kan bruke opp til 30 tagger, men det handler selvfølgelig i like stor grad hvor godt du bruker de. Det er mye analyser på dette, og som i en analyse fra Agorapulse i bildet under, viser det at 11 + hashtagger også gir flere likes og kommentarer på bildene. Det betyr selvfølgelig ikke at man skal overdrive med taggingen, men prøv på din egen profil og se hvilke resultater du får!

Agorapulse test

Hvor relevant

Som nevnt i de foregående punktene handler det om å bruke hashtags strategisk, nå ut til nye brukere og skape engasjement. For å skape engasjementet må du også poste innhold av kvalitet. Hvis ikke posten relaterer til brukerne du viser den til, vil du aldri få engasjementet du trenger til å treffe publikummet ditt, spesielt når du har 1 time på å overbevise Instagram. Tenk derfor på bildet og teksten du bruker sammen med hashtaggen og sørg for at det samsvarer med interessekategoriene du målretter deg mot.

Research

Når du vet hvilke hashtags som er relevant, analysert publikummet du skal nå ut til og forstår Instagram algoritmene, kan vi skrive ned en liste med et sett vi vil bruke. Å skrive ned alt vi har lært og legge det inn i publiseringsplan vil sette ting i et system, og sikre at vi er konsistente i postingen. Basert på alt vi nå vet kan vi gjøre den siste researchen for å finne den perfekte kombinasjonen av hashtags.

Gode måter på å finne flere tags på kan være:

 • Hvis du går inn på en hashtags du vet du vil bruke, får du forslag på relaterte tags til dette temaet (som vist i screenshot under). Dette er tagger som Instagram ser mange bruker og det er en god måte å få nye ideer på.
 • Søk på Google etter temaet du ønsker tags til. Det er flere nettsteder som gir lister på tagger innenfor nisjer. Eksempelvis https://www.hashtagsforlikes.co/.
 • Se på hva influencere innenfor ditt område bruker og kopier det de gjør. Fungerer det for de, vil det gi deg en effekt også.
Travel bilde hashtag

Oppsummering

En god oppsummering er at man må jobbe mer med planleggingen og ta mer på alvor hvilke hashtags man ønsker å bruke. Bruker man det riktig kan nå ut til flere og engasjere de rette menneskene.

 1. Hver relevant i taggingen.
 2. Analyser hvem du skal nå ut til og hvilke plattformer du treffer de på.
 3. Tenk på hvor store taggene er, hvor mange du bruker og hvor raskt du får engasjement.
 4. Gjør research og optimaliser jevnlig postene ved å finne nye tags.

Husk at å finne rett hashtag er en kontinuerlig testing og feiling prosess, hvor vi må se respons, for så lære over tid hva som fungerer. Det er også viktig å se hvordan ulike tags fungerer til hvert sitt formål og kontekst, slik at du må variere, samt tilpasse taggingen til hver post.