5 Grunner til å bruke tid på søkeordsanalyser

I denne artikkelen vil du lære mer om hva keyword research er - og hvorfor det kan lønne seg å bruke tid på dette!

Hva er en søkeordsanalyse?

Enkelt forklart, er en søkeordsanalyse prosessen knyttet til å finne og analysere søkeord som brukes i søkemotorer som Google.

Skjermbilde fra Googles Søkeordplanlegger

Det finnes flere verktøy som kan hjelpe deg å finne søkeord. Ved å opprette en konto i Google Ads kan du bruke Googles Søkeordsplanlegger for å finne relevante søkeord for din bedrift.

Det finnes mange grunner til at du bør bruke tid på å utføre  søkeordsanalyser, her er noen av dem:

1. Lær mer om målgruppen din

Gjennom søkeordsanalyser kan du blant annet lære om hvilke ord og begreper målgruppen din faktisk bruker, samt hvilke spørsmål de har, eller hvilke problemstillinger de opplever.

Dette gjør det mye lettere å produsere innhold som tilfredsstiller både søkemotorer og brukere. Dette er også en av de viktigste grunnene til at et performance byrå ofte vil starte med en søkeordsanalyse, når de setter i gang med et nytt prosjekt.

2. Finne ord til SEO

Søkeordsanalysen kan gi verdifull informasjon knyttet til hvilke ord som er gunstige å bruke på nettstedet ditt, slik at målgruppen din finner deg i organiske søk.

Dette er ofte noe av det første et SEO-bryå vil gjøre når de jobber for sine kunder. Slike analyser danner som regel en stor del av utgangspunktet for strategier og videre arbeid med å rangere bedre i søk.

Hvis du også analyserer konkurransebildet i din bransje, ved å bruke verktøy som Semrush eller Aherfs, kan du også få en forståelse av hvor vanskelig det vil være å rangere på ulike ord.

Er det tøff konkurranse i bransjen din, er et godt tips å prøve å bruke tid på å rangere på long tail-ord, altså søkefraser bestående av tre eller flere ord. Det er ofte mindre konkurranse om lengre søkeord, noe som gjør de lettere å rangere på.

3. Innholdsstrategi

Ved å få en oversikt over hvilke søketermer målgruppen din ofte søker etter, kan du bruke denne innsikten til å utarbeide innhold til eksempelvis bloggen eller sosiale medier.

På denne måten slipper du å bruke tid på å lage innhold som ingen har interesse for.

4. Finn ord for PPC

Søkeordsanalyser gjør det også lettere å finne gode ord å bruke i søkemotormarkedsføring.

Dette gjelder både det å finne ord som er rimeligere å kjøpe enn andre, men også det å finne ord med et høyt søkevolum og ord som viser klare kjøpsintensjoner.

Men søkeordsanalysen trenger ikke være avgrenset til markedsaktiviteter som skjer i søkemotorer, analysen kan også gi idéer til hvilke ord du bør bruke i annonsene dine i andre kanaler.

5. Planlegging

Ved å hente ut data om søkevolum i spesifikke måneder, kan man lett bruke denne informasjonen til å danne et bilde av sesongvariasjoner for bruken av ulike søkeord, eller innenfor bestemte temaer.

Dette kan være svært nyttig med tanke på planlegging av innhold, markedsaktiviteter eller ved utarbeiding av budsjetter.

Lykke til!

Kan vi være en bra match?