Man jobber ofte rutinebasert med Google Ads, som er en kontinuerlig optimaliseringsplattform, og glemmer å se på mulighetene utenfor dette arbeidet. Her er 3 punkter jeg ser annonsører undervurderer i Google Ads.

1. Ikke undervurder mobil

Mobiltrafikk har de siste årene blitt en enhet som generer mer trafikk og konverteringer enn desktop i flere bransjer. Det man likevel ofte vil se inne i Google Ads er at mobil har en mye høyere kostnad per konvertering. Mobilen har likevel er viktig funksjon som et research-verktøy før et kjøp, og det kan i mange tilfeller påvirke resultatene dine negativt totalt, dersom man justerer ned budene for mye for mobiltrafikken.

Den beste måten å se verdien av mobil, er å spore flere handlinger på landingssiden. Istedenfor å kun måle det siste og avgjørende salget, settes det opp måling på mindre hendelser som kan tyde på interesse. Det kan også være å sikre at vi har med viktige konverteringer som at noen ringer inn til selskapet og melder seg på nyhetsbrev, noe mange gjør fra mobile enheter. Etter du har satt opp dette og går inn i mål/eventrapporten i Google Analytics vil du se at kampanjene du trodde ikke fungerte, blir sett i et helt nytt lys.

2. Feedrules i Google shopping og feed management

Feeds har siste årene vært en av de største fokusområdene for annonsører og det kommer til å bli enda viktigere fremover. Google prøver stadig å gjøre feedgenererte annonser som Google Shopping mer synlig og har et stort fokus på å forenkle måten vi kjøper annonser gjennom feeds. Arbeidet i feeds er likevel undervurdert av flere Google annonsører og det brukes for liten tid til å forbedre dette annonseformatet.

For å bli bedre på feeds må du:

  • Lese deg opp på hva en god feed skal inneholde. Det er viktig å lage et godt grunnlag.
  • Logge inn i Google Merchant Center og lære håndtering med Feedrules. Dette gir deg mer kontroll til optimalisere overskriftene i annonsene, legge inn nye søkeord og gi mer synlighet i Google.
  • Teste feed management-programmer, som leveres av eksterne aktører, for å ta annonseringen til et nytt nivå. Eksempelvis Godatafeed.

3. Automatiske regler

Automatiske regler gir muligheten for å bruke mer tid på tingene som virkelig skaper verdi, ved å automatisere standardiserte handlinger. Å ha en god strategi og oppsett for regler tar kort tid å sette opp, kan appliseres til flere kontoer og gjør det mulig å løse problemer raskere.

De automatiske reglene du bør ha i en konto er:

  • Alarmerer dersom det skjer noe med kontoen. Eksempelvis dersom det var 0 visninger på annonsene dine i går, som følge av et utløpt kort.
  • Sender deg analyserer automatisk. Eksempelvis en liste over alle søkeord som har høy trafikk, med lave kvalitetspoeng.
  • Budjusteringer, som automatisk justerer bud ukentlig etter kundens ønkset CPA.

En god rutine er å gå igjennom alle mulighetene man har i automatiske regler seksjonen. Det er ekstremt mange kombinasjoner og varianter som kan automatiseres, slik at det bare er kreativiteten som setter grenser!

Kan vi være en bra match?