Den digitale annonseteknologienhar revelulsjonert hvordan vi markedsfører. Vi kan med få tastetrykk vise annonser til en hel verden, vi kan i samme system se kostnadene opp mot inntekter, vi bestemmer selv budsjettene vi vil bruke og vi kan over tid lære ved å selv teste hva som gir oss best resultater! Er du en av de som henger bakpå, har noen å overtale eller vil vite mer om hvordan Performance Marketing fungerer?

Flott, da har vi laget en smørbrødliste med 100 grunner til deg 👇

Hva er Performance Marketing?

 1. Resultatbasert: Performance Marketing bruker en resultatbasert fremgangsmetode, der fokuset er å måle effekten av alle markedsaktivitetene. Dette er gjerne å rapportere på hvor mange salg eller leads en kampanje har generert, men kan også være å bruke merkevaredata som engasjement og tegn på interesse. Altså formålet er å rapportere på hvor mye direkte effekt vi får for investeringene som gjøres. Dette gir også transparens, ved at alle får en tydelig forståelse av resultatene fra markedsføringen.
 2. Fokus på å måle effekt: Å få et fokus på måling av effekt ved å bruke data, vil hjelpe oss med å avgjøre om en kampanje har vært en suksess og gi oss verdifull læring som kan brukes til å utvikle oss videre.
 3. Sporer effekten: For å jobbe resultatbasert må alle aktiviteter måles. Derfor sørger vi for å sette opp systemer som lar oss spore effekten av investeringene. Dette kan gjøres ved å bruke markedsføringskanaler som gir oss mer data om kampanjene våre og legge inn sporingskoder på nettsidene, slik at vi kan se hvor kunder kommer fra. Et eksempel på et slikt system er Google Analytics 4 (GA4).
 4. Sette mål: Sammen med en økt orientering og mulighet til å måle resultatene, settes det også tydelig mål for hva vi ønsker å oppnå med markedsaktivitetene. Målsetning er en kritisk faktor for suksess, ettersom det setter de overordnende retningslinjene for strategiene vi må implementere for å komme dit.
 5. Datadrevet: Alle beslutninger gjøres basert på hva data sier og fokuserer i mindre grad på hva vi tror. Med teknologien vi har i dag, kan vi samle inn info fra viktige datapunkter på tvers av hele kundereisen, som gjør at vi kan unngå synsing og ta smartere valg. Den historiske dataen vi samler, gjør det også lettere å predikere hvordan etterspørsel og salg vil arte seg i tiden fremover. Det gjør at man blir godt forberedt på sesongbaserte variasjoner.
 6. Smarte investeringer: Med god måling av hvilke kanaler eller annonser som gir oss kunder og leads, kan vi allokere budsjettene våre bedre der effekten er. Ved å bruke mer penger på det som driver resultatene, får vi en høyere avkastning på budsjettene som er satt.
 7. Endrer prioriteringer: Når vi vet mer av hva som driver effekt for selskapet, kan vi gjøre bedre prioriteringer internt (tid) og eksternt (penger). Ved å bruke mer kapasitet på oppgaver som generer mer inntekter, får vi bedre utnyttelse av ressursene våre.
 8. Beveger seg raskere: Selskaper som jobber performance basert, beveger seg ofte raskere. Det er fordi de tester nye strategier kontinuerlig og har tydelige parametre som avgjør når det er på tide å teste noe nytt. Dette gjelder også når vi skal gjøre raske endringer ved resultatfall.
 9. Endringer i sanntid: I de performance baserte kanalene kan vi starte, stoppe, eller gjøre endringer i annonsene våre i sanntid. Det betyr at vi kan analysere data løpende og direkte gjøre endringer som er nødvendig for å øke effekten.
 10. Fleksibilitet i budsjetter: Vi blir ikke låst til et fast budsjett i de performance baserte annonseplattformene. Vi kan altså redusere eller øke budsjettene våre løpende, basert på effekten vi ser og tilpasse oss raskere til endringer.
 11. Ingen krav til høye budsjetter: Det er ingen krav til å bruke høye budsjetter på markedsføringen. Eksempelvis kan du bruke 10 kr per dag for å komme i gang.
 12. Kontinuerlig læring: En av de viktigste grunnene til å jobbe med performance marketing, er at vi kontinuerlig lærer hva som gir resultater og hvilke aktiviteter som ikke gikk slik vi ønsket. Med systematisk testing over tid, betyr det at vi kan utføre hundrevis av eksperimenter i løpet av et år, som gir oss en bedre forutsetning for veien videre. Performance marketing gjør også at du kan overvåke hvordan konkurrenter rangerer i søkemotorer, hva de gjør på sosiale medier, hvilke annonser de kjører og hvilket fokus de har. Denne læringen gjør det lettere å vite hva du må ha for å lykkes og på hvilke områder du kan ligge foran dine nærmeste konkurrenter.
 13. Skaper mer vekst: Med tydelig målsetning i form av en ønsket avkastning (ROI, ROAS eller CPA), så kan vi stoppe aktiviteter som ikke gir resultat, men også investere mer når resultatene tilsier det. Et selskap med mål om å få 3 kr tilbake for hver 1 kr (3 i ROAS) de bruker på markedsføring, kunne øke markedsbudsjettene sine dersom de faktiske resultatene gir 4 kr for hver 1 kr investert (4 i ROAS). Å agere på denne innsikten alene, vil kunne gi enorme utslag på inntekter fra markedsføringen. Et eksempel: Vi får 4 kroner tilbake for hver krone vi bruker med et markedsbudsjett på 500 000 kr i året, det vil si 2 000 000 kr i omsetning og 1 500 000 kroner i avkastning. Dersom vi egentlig er fornøyd med 3 kr, kan vi øke budsjettet for å se om vi kan øke avkastningen vår. Vi øker budsjetter til 750 000 kr og får nå 3 kr tilbake ettersom vi tester flere annonser/plattformer samtidig. Det gir en ny inntekt på 2 250 000 kr og 1 500 000 kroner i avkastning. Vi kan altså få flere kunder, øke eksponeringen og få opp inntektene ved å bruke mer.
 14. Gir større trygghet (mindre risiko): Når vi har et godt datagrunnlag for beslutningene vi gjør, får vi også lavere risiko. Som i eksempelet i forrige punkt om vekst, vil det være liten risiko knyttet til å øke budsjettet, ettersom vi vet at vi har dekning for det.
 15. Reklamen blir sett: Du betaler kun for de som faktisk ser reklamen. Når vi interagerer med digitale kanaler har vi fokuset vårt på skjermene. Med ingen fast pris ved kjøp av annonseplasseringene, betyr dette at vi investerer i faktiske visninger.
 16. Betal bare for de som er interessert : Performance marketing betyr bedre målretting ved at vi kan vise annonser mot de menneskene som er sannsynlig å være interessert i det vi selger. Plattformer som Google og Facebook bruker algoritmer for å plassere annonsene våre mot rett person til rett tid. Det betyr høyere avkastning, ved at vi sløser mindre av budsjetter på personer som ikke er interessert.
 17. Vis annonser til de som er interessert: Ved å kunne målrette eksakt mot de menneskene som er sannsynlig for å være interessert, kan vi lage skreddersydde annonser som snakker direkte til disse menneskene. En mulighet for mer personalisert kommunikasjon, som betyr det at vi lettere fanger oppmerksomheten til de rette menneskene.
 18. Underpriset annonsering: Performance markedsføring er fortsatt underpriset, som betyr muligheter for annonsører.
 19. Engasjer: Når vi markedsfører på sosiale medier, får vi også dimensjonen med engasjement i form av følgere, kommentarer, likes og delinger. Dette er verdifulle interaksjoner som skaper en tilknytning til merkevaren.
 20. Self-service: Den nye teknologien som Google, Facebook og andre sosiale medier står i spissen for, gir oss som markedsførere mulighet til å sette opp annonsene selv uten å ta kontakt med annonseplattformene. Dette er en ny form for frihet og fleksibilitet det ikke har vært tidligere i tradisjonelle kanaler.
 21. Global rekkevidde: Performance plattformene har revolusjonert hvordan vi markedsfører lokalt og globalt. Kanaler som Google og Facebook har en stor tilstedeværelse, som betyr at vi kan treffe potensielle kunder i hele verden med innholdet vårt, kun med noen få tastetrykk.
 22. Vi må gripe muligheter: Sosiale medier, Google og andre plattformer er i konstant endring, som gjør at vi kontinuerlig må forandre måten vi kommunisere. Konkurransen blir større, prisene øker og vi vet ikke når vi mister denne muligheten. Et godt råd: det handler bare om å komme i gang.
 23. Interaktivt innhold: Man kan benytte seg av en rekke former for interaktivt innhold for å engasjere og komme i kontakt med de som er interessert i det du tilbyr. For eksempel gjennom å lage en quiz, kalkulator, QR-kode, verktøy eller et webinar.
 24. Redusert annonsetrøtthet: I annonseplattformene kan vi se hvor mange ganger en annonse blir vist mot samme person. Dette er viktig, da det kan gjøre at vi mister effekten av markedsføringen vår, eller at det kan ha en negativ effekt dersom de vises mot personer som ikke er interessert. Dette kan vi justere ved å sette et tak for hvor mange ganger vi ønsker å vise en annonse innenfor en bestemt tidshorisont, eller vi kan friske opp med nye annonser når frekvensen blir for høy.
 25. Performance-basert produktutvikling: Ut fra data om blant annet hva folk søker etter eller dataen vi samler om deres adferd, kan kan vi kartlegge hva de leter etter og etterkomme ønskene ved å tilpasse produktet vårt, eller lansere nye løsninger til markedet.
 26. Flere leads og salg: Med mer fokus på resultater, nøyaktig rapportering, datadrevet mindset og kontinuerlig testing mot de beste resultatene, så følger også en økning i konverteringer (eksempelvis leads og salg) sammenlignet med andre kanaler.

Hvorfor Performance Marketing?

 1. Nomofobia”: 30% Sier de faktisk får «angst» når de ikke har mobilen i nærheten. 87% Sier de har mobilen i nærheten hele dagen og 68 % bruker mobil de første 15 min etter de har våknet. I en verden med proppfullt av mobilenheter er det viktigere enn noensinne for bedrifter å være tilstede i digitale performance kanaler. (Tall fra Google).
 2. Vi sjekker mobilen over 150x hver dag: I følge Google ser vi på mobilene våre over 150 ganger om dagen. Vi ønsker å holde oss oppdatert på ting som skjer på sosiale medier og søke etter spørsmål på Google. I disse øyeblikkene kan vi som annonsører treffe de rette menneskene til rett tid.
 3. Google har stor dekning i Norge: 85 % av Norges befolkning bruker Google hver dag.  
 4. 7/10 bruker søkemotorer: Vi bruker Google og Bing når vi forsøker å finne informasjon i en kjøpsprosess. I disse øyeblikkene, kan vi vise en tilpasset annonse eller gi de verdifullt innhold (SEO).
 5. Vi er på sosiale medier hver dag: I følge Ipsos er 80% av Norges befolkning bruker sosiale medier hver dag.
 6. Flere leads: En studie fra Google fant at performance marketing genererer 50 % flere leads enn tradisjonelle markedsføringskampanjer.
 7. Økt kundelojalitet: En annen studie fra Google viser også at performance marketing-kampanjer kan føre til en økning i kundelojalitet på opptil 50%. Dette betyr flere langsiktige kundeforhold og lojale kunder, ved at vi kan kommunisere med dem i performance kanalene.
 8. Økt salg: Tall fra HubSpot og McKinsey & Company, viser at performance marketing kan øke salget med 20-25%.
 9. Bedre avkastning på kampanjer: Forrester Research forteller at performance marketing kan generere 50 % høyere ROI enn tradisjonelle markedsføringskampanjer.
 10. Er fremtiden: 68 % av investeringer i digital markedsføring vil være performancedrevet innen 2023 (eMarketer).
 11. Øke merkevarekjennskap: Performance marketing-kampanjer kan øke merkekjennskapen med opptil 100-200 % (Adobe Analytics og PwC).
 12. 90% av Google og Facebook sine inntekter er fra annonser. Disse selskapene bygger annonseplattformene sine med fokus på performance metodikken. Dette betyr altså at to av de største selskapene i verden, livnæres av performance marketing.
 13. Vi blir eksponert for 5000 annonser hver dag: Det har aldri vært større konkurranse om oppmerksomheten og vært like mange muligheter for mindre merkevarer å bygge en sterk merkevare mot potensielle kunder, nye samarbeidspartnere og ansatte.

Performance kanaler

 1. Annonsering på sosiale medier: Sosiale medier har nærmere full dekning for å nå ut til hele Norges (og verdens) befolkning og vi kan med den nye annonseteknologien vise annonser kun mot de som er sannsynlig til å kjøpe det vi selger.
 2. Annonsering med Google Ads: Vi kjøper annonser, som kun vises mot personer som søker akkurat på det ordet vi vil kjøpe. Siden de søker etter det, vet vi at disse personene er nærme et kjøp, sammenlignet med å pushe et budskap i en bannerreklame. Derfor er Google ofte den mest lønnsomme performance kanalen, siden intensjonen er veldig høy. Samtidig betaler vi kun for de som faktisk klikker på annonsen vår og bruker hele Google sin kunnskap om brukerne til å optimalisere mot personer som er sannsynlig for å være interessert.
 3. Annonsering med Bing Ads: Bing Ads fungerer på lik måte som Google Ads. Vi kan kjøpe annonser mot personer som søker etter ord og uttrykk i søkemotoren til Bing, som relaterer til produktene vi selger. Bing har færre brukere enn Google og har ikke de samme avanserte målretningsverktøyene, men er en god kanal å utvide til, da vi kun betaler for de som klikker på annonsene våre og er dermed interessert.
 4. Bruk SEO (søkemotoroptimalisering): Søketreffene som ikke er merket som annonser, er organiske treff Google henter fra nettsider eller andre kilder. Disse treffene gir den som søker relevant informasjon basert på søket. Dette faller inn under SEO, altså hvordan man rangerer i eksempelvis Google, uten å betale for trafikken. SEO er en av de mest verdifulle strategiene for markedsførere. Du får kontinuerlig få trafikk fra personer som er interessert eller klare for å kjøpe produktene dine, og kan også posisjonerer deg som en sterkere merkevare.
 5. Digital display og videomarkedsføring: Digital video- og bannerreklame kan målrettes mot personer som er sannsynlig å være i interessert i det vi selger og at vi kun betaler for de som faktisk ser annonsene våre. YouTube har blant annet flere muligheter for å treffe personer som er vanskelig å nå ut til på andre plattformer. Dette kan blant annet skje ved å vise YouTube-annonser til de som har Googlet etter bestemte ord eller til de som har besøkt nettstedet vårt før.
 6. Influencer markedsføring: Samarbeid med influencere eller autoriteter, er en god strategi for å raskt bygge tillit og tilstedeværelse innenfor en nisje. Denne type markedsføring er ofte forbundet med merkevarebygging, men den kan måles og tilpasses til en performance kanal ved å inngå prismodeller der man betaler for målbare salg eller engasjement.
 7. Native annonsering: Markedsføring i native-formatet er forbundet med annonsering i aviser, der vi kjøper en reklameplassering som er som en artikkel, men er sponset. Disse plasseringene kan kjøpes på annonseplattformer som lar oss målrette mot artikler som inneholder visse søkeord eller temaer. Det er også mulig å styre i større grad hvilke budsjetter vi ønsker å bruke og betale per klikk.
 8. Affiliate marketing: Samarbeid med affiliates kan gjøres ved å lage et eget nettverk av distributører eller koble seg på eksisterende nettverk som har bygget dette for deg. Affiliate betyr å få andre til å drive trafikk til nettsiden gjennom innholdsmarkedsføring eller annonsering. Da betaler man en cut av inntektene generert fra denne trafikken. Det fine med denne type avtaler er at vi som markedsførere har liten eller ingen risiko og betaler kun dersom vi selv får effekt.
 9. Posting til sosiale medier: Deling av innhold til sosiale medier er en kostnadsfri måte å fortelle en hel verden hva vi gjør, bygge autoritet og tilføre verdi. Posting koster oss kun tid og har potensiale til å bli sett av millioner av mennesker. Derfor er det viktig for selskaper å ha en strategi for hvordan de fremstår på slike flater. Sosiale medier kan tilpasses til performance metodikken, ettersom plattformene gir oss data om vekst, engasjement og visninger.
 10. E-postmarkedsføring: E-post har lenge vært en av de viktigste kanalene for markedsførere for å kommunisere med eksisterende kunder og personer som har vist interesse, ved å oppgi kontaktinformasjonen sin (eksempelvis nyhetsbrev eller deltakelse på arrangement). På grunn av et publikum med høy interesse for det vi selger, er e-postmarkedsføring ofte den kanalen med best konverteringsrate.

Performance metodikken

 1. Bruk av mer effektive kanaler: Det er ingen kanaler i Norge som har den samme dekningen som søkemotorer og sosiale medier. Med rett strategi, betyr det derfor at vi kan nå ut til alle potensielle kunder via disse plattformene. Flere kanaler implementerer også performance metodikken, som betyr en økende variasjon i annonseplasseringer og større dekning.
 2. Fra data til analyse: Det finnes uendelig med data, slik at det handler om å gjøre den om til praktisk analyse. Ved bruk av systemer som Google Analytics (GA4), Piwik og Matomo kan vi samle data fra nettsidene våre på ett sted, og få et oversiktlig bilde over resultatene fra markedsføringen. Vi kan også integrere annoseplattformene til nettsidene (pixler) og data knyttet opp direkte til eksempelvis Google Ads og Ads Manager (Facebook).
 3. Fra analyse til rapportering: Med mange plattformer som innehar interessant data for oss, kan vi samle alt på ett sted i et dashboard. Her lar eksempelvis Looker Studio (Google) eller PowerBI (Microsoft) oss samle alle tallene på ett sted, som gjør at vi kan se på de viktigste performance faktorene for selskapet vårt. Effektiv rapportering, betyr raskere og enklere beslutningsprosesser, basert på de tallene som faktisk driver selskapet vårt fremover.
 4. A/B-testing av annonser: Med performance marketing metodikker lager vi flere annonser som vil kjøres samtidig og konkurrere med hverandre. Dette kan være ulike fordeler som nevnes, ulike bilder, eller teste forskjellige åpninger i en video. Vi vet ikke alltid hva målgruppen vår vil resonere best med og hva som vil gi oss best resultater. Derfor tester og lærer vi over tid, for så å investere mest i det som gir effekt.
 5. A/B-testing av publikum: Vi kan også teste ulike publikum opp mot hverandre, ved å lage flere hypoteser på hvem som vil være mest interessert i produktet vårt. Dette kan eksempelvis være ulike aldersspenn, interesser de har, adferd eller hvor de bor. Over tid lærer vi mer om hvem som interagerer med merkevaren vår, og om vi engasjerer nye segmenter vi ikke visste om tidligere.
 6. A/B-testing av kanaler: Å kontinuerlig teste nye markedsføringskanaler er en god måte å skalere et selskap. Når vi har data og tydelige mål for suksess, kan vi evaluere hvor effektive ulike kanaler er opp mot hverandre. Vi kan beslutte om 1) vi skal flytte penger fra en kanal til en annen, eller om 2) vi skal legge til flere kanaler i miksen vår. Eksempelvis om vi har en målsetning på 3 kroner tilbake for hver 1 krone vi bruker, og Facebook gir 4 kroner tilbake og en test av TikTok viser at vi får en ROAS på 5 (5 kroner tilbake). Da kan vi enten øke budsjettet vårt og få flere lønnsomme kunder eller vurdere å legge noe av budsjettet vårt over på TikTok fra Facebook for å øke avkastningen.
 7. A/B-testing av nettsider: Testing av nettsidene er en av de minst brukte A/B-testene og mest undervurderte strategiene for selskaper. Det kan gjøres med en A/B-test software eller innebygde systemer hos nettsideleverandører. Da kan man nemlig sette opp flere varianter av samme side og sende en %-andel av de som besøker siden til hver variant. Altså, så kan vi splitte brukerne på flere sider og se hvilken variant av nettsiden som gir best effekt. Eksempelvis kan vi teste ulike skjemaer, tekster, bilder, funksjonalitet eller to vidt forskjellige sider. Fordelen med å få en mer effektiv nettside, er at vi vil selge mer fra alle kanaler som sender trafikk til den. Små endringer ett sted, kan altså føre til bedre resultater på tvers av flere ledd i markedsføringen vår.
 8. Analysere bevegelser på nettsidene: For å effektivisere flyten på nettsiden, ser man også på hvilke sider som får mye trafikk og hvordan de beveger seg mot en konvertering (kjøp eller annen viktig handling). Her vil vi se etter hvor brukerne faller av i prosessen mot en konvertering, slik at vi kan forstå mer av hvilke deler av nettsiden vi kan forbedre.
 9. Attribusjon: Når vi tar data et steg videre, ser vi på attribusjon i en kjøpsprosess. Det vil si hvilke kanaler som kan tilskrives en konverteringer. På norsk, så betyr det at vi ser på om eksempelvis noen har først klikket på en (1) Facebook-annonse, så klikket på en (2) Google-annonse, for så senere (3) søkt på Google og klikket på et organisk søk (under søkeresultatene). Ofte får det siste stedet en bruker besøkte mest kredd for at en konvertering har skjedd, altså de to foregående stegene blir nedprioritert i rapporteringen. Å forstå hvor nye potensielle kunder kommer inn og hvor de kjøper fra er derfor essensielt for hvordan vi markedsfører og investerer.
 10. Definere trakten (funnel): Klassisk for performance marketing, er at man har fokus på hvordan man lager en trakt, som viser hvordan vi tar en person som ikke har hørt om oss tidligere, til å bli en betalende kunde (eller annen konvertering). Å bygge oversiktlige trakter kan hjelpe med å definere hvor vi har problemer i markedsføringen vår, det er en tydelig prosess for å drive effekt og salg.
 11. Bruk av AI (kunstig intelligens): Performance marketing beveger seg raskt med bruk av AI til å lage mer effektive annonser og plassere de mot rett bruker til rett sted.
 12. Optimaliser for salg: Vi kan velge å optimalisere mot personer som er sannsynlig til å være interessert i å kjøpe produktene våre og performance kanalene vil hjelpe oss med å få flere leads / salg til en bedre pris.
 13. Retargeting: Med performance marketing kan vi også bruke remarketing-teknologi for å nå ut til personer som allerede har besøkt nettstedet vårt og vist interesse for produktene eller tjenestene våre. Dette er derfor en veldig kostnadseffektiv måte å markedsføre seg på, da vi vet at vi kun treffer personer som er interessert i oss.
 14. Ekstra leads: Performance marketing vil også ha et fokus på hvordan vi kan bygge strategier som gir oss en raskere tilstrømming av leads. For eksempel kan vi samle inn e-poster fra alle som forsøker å forlate nettsiden (med systemer som OptinMonster), eller vi kan lage nedlastbare dokumenter (med høy verdi) som vi gir bort mot en e-post.
 15. Analyse av leads med CRM: Med et CRM-system (som Hubspot) kan vi se hvor mange som har gitt oss kontaktinformasjonen sin, og i tillegg få informasjon om hvem. Dette tar analyser et steg lenger, spesielt for B2B-selskaper, der vi kan finne ut hvilke kanaler bestemte leads har kommet fra. Dette er eksempelvis interessant i tilfeller der vi får inn 100 leads, men kun 10 av dem er potensielle kunder. Vi kan da ekskludere de irrelevante kontaktene og fokusere på hvordan vi får flere av de vi vil ha.

Strategier og målretning med Performance Marketing

 1. Demografier: Vi kan målrette mot ulike aldersspenn, kjønn og livssituasjon. I kombinasjon med annen målretning, betyr det at vi kan være spesifikke på hvilke personer vi ønsker å nå ut til. Vi kan også treffe personer som er foreldre, har bursdag, utdanning og jobb. Med andre ord, er det uendelig med kombinasjoner for hvordan vi målretter på plattformene.
 2. Hyper-målretting av lokasjon: I performance-kanaler som Google og Facebook, kan vi målrette helt ned til 1 km rundt et område og vise skreddersydde annonser til personer som befinner seg i denne lokasjonen.
 3. Bruk av tid i markedsføring: Å vise det rette budskapet til rett tid, har alltid vært viktig i markedsføring. På performance-plattformene kan vi styre hvor lenge vi vil at en kampanje skal vare, hvilke dager i løpet av uken vi skal markedsføre og helt ned til hvilke timer vi vil den skal være aktiv i løpet av dagen. Dette kan være nyttig i tilfeller der vi driver en lokal forretning med ønske om å kun drive trafikk i åpningstidene, eller dersom vi vil treffe personer i arbeidstiden og vil vise annonser i tidsperioden mellom 8-16.
 4. Egne leadsformater: Om fokuset er på flere leads, så har sosiale medier formatet “Lead Ads”, som lar oss samle inn e-postadresser og telefonnumre direkte fra annonsen. Det betyr at vi raskere kan få tak i viktig kontaktinformasjon, og vi ikke trenger å ha en god landingsside å sende trafikken til.
 5. Treff et spesifikt publikum: Med smart målretting kan vi treffe eksakt de vi vil prate til. Eksempelvis, vil vi treffe en 3D visualiseringsingeniør, kan vi med Google Ads vise søkeannnonser i de øyeblikkene en person søker etter 3D visualiserings-software eller bruker faguttrykk som disse menneskene benytter. YouTube lar oss vise videoannonser mot de som har søkt etter 3D visualisering eller systemer som de bruker. LinkedIn lar oss målrette mot personer som har en lederstilling med beslutningsmyndighet i selskapene vi vil selge til.
 6. Nå ut til et stort publikum: Vi kan også nå bredt ved å målrette mot et land, kontinent eller globalt. Om vi vil fortelle alle i Norge om vårt nye produkt, kan systemene optimalisere for stor rekkevidde og sørge for at når ut til et stort publikum. Dette er spesielt interessant for større aktører som vil gjøre merkevarebyggende aktiviteter.
 7. Ekspandere: Om vi vil ekspandere til USA, kan vi sette på en annonse fra Norge, som blir aktiv for å treffe målgruppen vår i California i løpet av én dag. Denne fleksibiliteten gjør det enklere å gå globalt, sammenligne markeder og A/B-teste hvor vi får best Product-Market fit.
 8. AI og algoritmer øker treffsikkerhet: Selskaper som Google og Facebook sitter med enorme mengder data, som er tilgjengelig for annonsører. Dette gjør at vi blant annet kan fortelle systemene at vi ønsker flere kunder og de vil automatisk hjelpe oss med å finne personer som er sannsynlig å være interessert i å kjøpe fra oss. Vi kan med andre ord sette opp en annonse som går mot alle i Norge, og plattformene vil gjøre målretting for oss. Dette er veldig nyttig når vi ønsker å nå ut til flere nye kunder og ikke har en konkret plan for hvordan vi skal målrette mot dem.
 9. Folk som ligner: Lookalikes (speilpublikum) er en av de mest kraftfulle måtene å målrette på, i sosiale medier. Vi kan fortelle plattformene at vi ønsker å treffe personer som ligner på målgruppen vi ønsker å treffe. Om vi ønsker å få flere kunder, kan vi lage et lookalike publikum som ligner på våre mest lønnsomme eksiterende kunder, eller vi kan bruke data på eksisterende ansatte, om vi ønsker å rekruttere nye. Annonseplattformen vil automatisk matche dataen med personer vi ikke kjenner til fra før av. Med andre ord, har vi god data på hvem vi vil treffe, kan plattformene gjøre mye av jobben for oss.
 10. Målretning for B2B: LinkedIn, som verdens største profesjonelle nettverk, gir oss unike muligheter for å målrette spesifikt mot personer i jobbsammenheng. Blant annet kan vi treffe personer i bestemte selskaper (som vi selv velger), selskaper med over et visst antall ansatte, selskaper som har hatt en god prosentvis vekst eller vi kan velge personer med visse stillinger.
 11. Målretning på utdanning: Skal du rekruttere personer fra en bestemt skole, eller som har en type utdanning? Eller er det et utdanningsløp som stikker seg ut for potensielle kunder? Vi kan vi på målrette spesifikt mot disse personene på plattformer som Facebook og LinkedIn.
 12. Life events: Dette skiller seg fra målretningen mot interesse og demografi ved at vi kan treffe personer basert på hva som skjer i livene deres. Dette kan plattformer som Facebook og Google gjøre, ved å koble opp all data de vet om oss og lage predikasjoner på hva vi vil gjøre. Eksempelvis kan vi målrette mot de som har nylig etablert firma, de som har flyttet, eier katt, osv. Med andre ord, så gir dette oss en ny dimensjon i hvordan vi kan treffe personer med markedsføring.
 13. Kryssplattform: Aktører som Meta og Google, eier flere nettverk med plattformer som vi engasjerer oss med hver dag. Eksempelvis kan vi hos Meta markedsføre på blant annet Facebook, Instagram, Messenger, Whatsapp, Threads og i aviser (gjennom audience nettverket). Google på sin side har blant annet Google søk, YouTube, Google Maps og Android. En undervurdert strategi for mange annonsører, er å utnytte disse nettverkene til å lage en kryssplattform opplevelse. Vi kan nemlig vise annonser på Facebook mot personer som har engasjert seg med oss på Instagram og vise en annonse på Google mot de som har sett oss på YouTube.
 14. Følge opp engasjement: En annen smart måte å følge opp de som er interessert, er å vise annonser mot personer som følger oss, de som har sett 70% av en video eller til de som har likt en av postene våre. På denne måten kan vi sørge for at de som har vist en interesse, men enda ikke tatt det neste steget, kan få skreddersydde budskap som hjelper dem nærmere mot en beslutning. Vi vet altså at disse har en interesse og vi vil derfor treffe bedre med mer salgsrettet kommunikasjon.
 15. Koble opp CRM eller laste opp lister: Vi kan laste opp lister med eksisterende kunder, personer på nyhetsbrev, leads, eller andre eposter/telefonnummer vi har, og vise annonser kun mot disse personene. Dette er en ekstremt kraftfull måte å kommunisere på, ettersom vi vet hvem vi prater til. Dette er nyttig om vi har en liten målgruppe (eksempelvis for B2B), om vi vil selge opp til eksiterende kunder, eller vil gjøre personer vi vet er interesserte om til faktiske kunder.
 16. Kombinasjon av strategiene over: Det som gjør performance marketing kraftfullt, er når du kombinerer flere av strategiene over inn i en kampanje. Vi kan altså hypermålrette oss mot bestemte personer innenfor en gitt lokasjon til rett tid. I kombinasjon med en god annonse som fanger oppmerksomheten deres, har vi en superrelevant kommunikasjon som blir

Performance markedsføring caser fra Stories Media

 1. Saltdalshytta: Med performance metodikk for Instagram, laget vi en analyse og tiltaksplan for å knytte Saltdalshytta nærmere med følgerne sine. Resultatet ble 270% økning i kommentarer på innleggene og 34% økning i overordnet engasjement.
 2. Avisa Oslo: Sosiale medier er en viktig distribusjonskanal for mediehusene, og det er kritisk å ha en distribusjonsstrategi på disse plattformene for å skape engasjement rundt viktige saker og nå ut til leserne. Brukere besøker sosiale medier for å holde seg oppdatert og delta i viktige debatter. Performance marketing var en viktig faktor til at Avisa Oslo ble Norges største lokalavis.
 3. Spond: Med bruk av Facebook, søkemotormarkedsføring, SEO, analyse og kontinuerlig møter om videre vekst for plattformene hadde Spond 750.000 brukere i 2020, fikk en markedsverdi på 250 millioner kroner og ble lansert i 5 markeder.
 4. Alan Walker: Med Norges største YouTube-kanal og millioner av følgere verden over er sosiale medier og et performance mindset viktig for å holde et tett forhold mellom artist og fans. Med en enorm påvirkning og rekkevidde på budskapene som blir delt, er kanaler som YouTube, Instagram og Facebook sentrale for å nå ut til et globalt publikum.
 5. Akademiet: Google er en viktig kilde for informasjon, når videregående elever og privatister trenger å hjelp med å finne hvilken studieretning og skole som er riktig for dem. Med en god Google strategi, økte Akademiet trafikken med 70% fra personer som søkte etter mer informasjon og doblet antall nye besøkende til nettsiden.

Hvorfor jobbe med performance byrå?

 1. Fokus på kundereisen: Når byråer hjelper selskaper med å vokse, måles aktiviteter gjennom hele kundereisen og det brukes flere performance-kanaler i samspill med hverandre. Det betyr at vi gjør målbar markedsføring når vi bygger merkevare, har fokus på leads og skal generere flere kunder. ← Forslag til siste setning: Det betyr at vi gjør målbar markedsføring når vi skal bygge merkevare eller skal generere leads og kunder.
 2. Strategi og planlegging: Alt handler om å ta idéer om til handling. Byråer hjelper med å gjøre riktig implementeringen av performance marketing-strategiene raskere og enklere.
 3. Erfaring med lignende caser: Når du bruker et byrå, får du et nytt perspektiv ved å jobbe med personer som har erfaring fra mange lignende caser tidligere. Stories Media har for eksempel jobbet med flere av Norges raskest voksende selskaper og lansert produkter globalt ved bruk av Performance Marketing.
 4. Prosesser på plass: Du får en prosess du kan følge for å jobbe med et performance marketing. Det sparer tid ved å unngå prøving og feiling.
 5. Merkevarebygging: Ja, performance marketing kan også bygge merkevare. Ved å sette tydelige mål og spore aktivitet i tidlige steg i kundereisen, kan vi optimalisere for økt merkevarekjennskap. Det kan eksempelvis være engasjement (som likes, kommentarer, lagringer og delinger), antallet som har sett x% av en video eller hvor mange som har lest et blogginnlegg.
 6. Lage gode publikum: Med uendelige kombinasjoner for å treffe målgruppen vår med performance markedsføring, kan et byrå hjelpe med å lage publikum som gjør av vi treffer bedre med kommunikasjonen vår.
 7. Lage personlig kommunikasjon: Når vi treffer de rette personene med god målretting, trenger vi annonser som fanger oppmerksomheten. Et byrå kan bidra med kreativitet og innsikt til hva som skaper mest effekt.
 8. Analyse og rapportering: Med mye data tilgjengelig, hjelper et performance marketing byrå med å filtrere ut tallene som faktisk driver selskapet ditt fremover.
 9. Kontinuerlig optimalisering: Få hjelp til å alltid teste nye strategier, annonser, publikum og kanaler for å generere mer inntekter.
 10. Revenue share modell: Noen byråer tester for utvalgte selskaper en revenue share prismodell. Dette gjør blant annet Stories Media. Får du ingen effekt, betaler du heller ikke. Dette kan vi gjøre når vi måler alle aktiviteter og har gode mål for markedsføringen.
 11. Vekstpartner: Byråer som Stories Media hjelper deg med performance marketing, men også hvordan selskaper får vekst over tid. Å velge en god vekstpartner kan gi deg en viktig utvidelse av markedsavdelingen som kan gjøre ambisiøse mål om til en realitet.

Dette er utviklingen vi ser for Performance Marketing

 1. Performance marketing som vi kjenner det i dag er bare begynnelsen på utviklingen i digital markedsføring. For å sikre gode annonseopplevelser mot brukere og bedre resultater for annonsørene, er vi avhengig av god effektmåling. AI (kunstig intelligens) vil være med på å revolusjonere hvordan vi måler effekt og kunne gjøre dataen vi sitter på smartere. Google gjør allerede dette i dag med AI-drevet attribusjonsmålinger som også tar hensyn til personvernet.
 2. Tradisjonelle kanaler som TV vil bli mer performancebasert. Dette er en trend som kommer med den digitale utviklingen. Eksempelvis var 35% av de topp globale YouTube-søkene i 2022 på en TV-skjerm. Dette betyr at YouTube i dag brukes som en streamingtjeneste og vi kan treffe brukere bak TV-skjermene med tilpasset reklame.
 3. En av de viktigste utviklingene er at teknologi blir billigere. Vi kan i dag bygge nettsider, lage apper, produsere video eller kjøpe reklame selv uten at det koster for mye. Vi kommer med andre ord til å se flere gode ideer komme til livet.
 4. AI (kunstig intelligens) kommer til å forandre hvordan vi jobber med markedsføring. Det kommer til å gi muligheter for effektivisere arbeid, gi mer tid til strategiske oppgaver og utføre strategier som tidligere ikke har vært mulig. Eksempelvis lage 1000 annonser hver måned som er mer tilpasset til personene som får annonsene (mer relevans), designe markedsmateriell på sekunder basert på idéer vi forer inn med tekst og hjelpe oss med å investere pengene våre på rett sted til rett tid.

Kan vi være en bra match?